Contae na Gaillimhe
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí

Bunaíodh Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chontae na Gaillimhe chun go mbeadh sé ar chumas mhuintir agus ghrúpaí pobail na Gaillimhe a gcuid tuairimí a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann leo. Is struchtúir nua do rannpháirtíocht agus rannpháirteachas an phobail sa Rialtas Áitiúil i ngach limistéar Údaráis Áitiúil iad na Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí (PPNanna) seo.

.

Mór

An Nuacht is Déanaí

Ceantair Bhardasacha

Imeachtaí a bheidh ar Siúl

Gan aon imeachtaí ar an liosta ag an am seo

Gach imeachtaí
X