february, 2018

21feb10:00 am4:00 pmEnvironmental Awareness Day / La Feasachta Timpeallachta

Event Details

Galway County Council
Environment Section Presents an
Environmental Awareness Day

Information will be available on the following topics

 • Waste management and prevention;
 • New recycling list (what goes in my recycling bin);
 • Food Waste Prevention;
 • Conscious Cup campaign (reusable coffee cups);
 • WEEE disposal;
 • Home composting;
 • Household hazardous waste prevention;
 • Energy conservation and home upgrades;
 • Water conservation and protection;

Information Officers will be available at the event to discuss the above topics and samples of composting units will be on display.

For more information contact:
The Environment Section
Galway County Council
Tel: 091 509 510
Email: [email protected]

*************************************************************************

Comhairle Chontae na Gaillimhe
Lá Feasachta Timpeallachta
á chur i láthair ag an Rannóg Timpeallachta

Beidh eolas ar fáil ar na hábhair seo a leanas:

 • Dramhaíl a bhainistiú agus a chosc;
 • Liosta nua athchúrsála (cad a théann i mo bhosca bruscair athchúrsála);
 • Cosc ar Dhramhaíl Bia;
 • Coinsiasach faoi Chupáin (cúpáin chaifé athúsáide);
 • Diúscairt WEEE;
 • Múiríniú sa Bhaile;
 • Dramhaíl ghuaiseach tí a chosc;
 • Caomhnú fuinnimh agus tithe a uasghrádú;
 • Caomhnú agus cosaint uisce;

Beidh Oifigigh Eolais ar fáil ag an imeacht chun na hábhair thuas a phlé agus beidh aonaid mhúirínithe shamplacha ar taispeáint ann.

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis:
An Rannóg Timpeallachta
Comhairle Chontae na
Gaillimhe
Fón: 091 509 510
Ríomhphost:
[email protected]

 

more

Time

(Wednesday) 10:00 am - 4:00 pm

Location

Galway County Council

Aras an Chontae, Prospect Hill

Comments are closed.

X