november, 2020

10nov10:30 pmMeeting of Galway County Local Community Development Committee

more

Event Details

 Cruinniú de Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil na Gaillimhe

Meeting of Galway County Local Community Development Committee

 

Dé Máirt, an 10 Samhain 2020 (10.30 a.m. – 12.30 p.m.)

Tuesday, 10th November 2020 (10.30 a.m. – 12.30 p.m.)

Clár / Agenda

  • Miontuairiscí ó chruinniú an Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil a tionóladh ar an 9 Meán Fómhair 2020

Minutes of Local Community Development Committee (LCDC) held on 9thth September 2020

  • Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach a thoghadh

Election of Chairperson & Vice-Chairperson

  • Faomhadh de Bhabhta 2 CEP

CEP Round 2 Approvals

  • Riachtanais an Phlean Teacht Aniar agus Téarnaimh 2020-2021

Resilience & Recovery Plan 2020-2021 Requirements

 

SICAP – Príomhtháscairí feidhmíochta (KPIanna) 2021 agus riachtanais atá ag teacht chun cinn

SICAP – 2021 KPIs and Emerging Needs

  • Ballraíocht an Fhochoiste Sláinte & Folláine

Health & Wellbeing Sub-committee membership

  • Cur i láthair – Ruth Gordan, Music Generation na Gaillimhe

Presentation – Ruth Gordan, Music Generation Galway

 

  • Dáta don chéad chruinniú eile

Date for next meeting

  

  • Aon ghnó eile

Any other business

Time

(Tuesday) 10:30 pm

X