Dámhachtainí do Phobail Níos Glaine 2018

Tá ríméad ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe na Dámhachtainí do Phobail Níos Glaine a fhógairt.

Comórtas é seo a bheidh siúl ar fud an chontae agus é d’aidhm leis Contae na Gaillimhe a dhéanamh níos glaine agus níos glaise le cónaí ann. Tugann na Dámhachtainí aitheantas don obair a dhéanann cónaitheoirí, grúpaí pobail agus gnólachtaí d’fhonn an áit a choinneáil saor ó bhruscar agus slachtmhar le súil is mórtas a chothú sa cheantar áitiúil.

Tá ceithre chatagóir i gcomórtas 2018, mar seo a leanas

  1. An Limistéar is Deise faoi Phlandaí

Catagóir é seo a bhféadfaidh gach pobal a thugann faoi slacht a chur ar a gceantar trí bhláthanna/sceacha/crainn dúchasacha a chur, iarratas a dhéanamh faoi.

An Limistéar is Deise faoi Phlandaí
An chéad duais €1,000
An dara duais €500
An tríú duais €250

 

2. An Reilg is Fearr Coinnithe

Catagóir é seo a bhféadfaidh gach coiste reilige agus eagraíocht eile a choinníonn a gcuid reiligí ar ardchaighdeán iarratas a dhéanamh faoi.  Áirítear ar an obair a dhéantar cothabháil féir, rialú fiailí/bruscair agus cothabháil ghinearálta.

An Reilg is Fearr Coinnithe
Duais

(duais amháin in aghaidh an cheantair chathrach)

€500

 

3. Scuab do Shráid / Glanadh Bruscair

Tá an catagóir seo ar oscailt do gach grúpa pobail, gnóthais agus cónaitheoirí i mbailte, ceantar sráidbhaile agus é mar aidhm rannpháirtithe a speagadh chun a sráid agus / nó ceantar a choinneáil saor ó bhruscar.

Scuab do Shráid / Glanadh Bruscair
An chéad duais €1,000
An dara duais €500
An tríú duais €250

 

4. An Limistéar Athchúrsála Poiblí is Fearr

Tá an catagóir seo oscailte do gach pobal a bhfuil suim acu a limistéar athchúrsála poiblí, mar shampla, banc buidéal, a choinneáil mar is ceart, glan agus saor ó bhruscar.

An Limistéar Athchúrsála Poiblí is Fearr
An chéad duais €1,000
An dara duais €500
An tríú duais €250

Is é an dáta deiridh a nglacfar le Foirmeacha Iarratais, grianghraif san áireamh, ná 4.00pm, Dé hAoine, an 22 Meitheamh 2018.

Ní mheasfar iarratais a bheidh déanach.

Tugann Dámhachtainí do Phobail Níos Glaine deis do gach duine a bpobal áitiúil a fheabhsú agus aitheantas foirmiúil a fháil maidir leis an obair chrua ar fad a rinne Comhairle Chontae na Gaillimhe i rith na bliana. Spreagfaimid gach pobal dul isteach.

Tuilleadh eolais ar fáil ar www.gaillimh.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le Lisa Glynn,

Forbairt Pobail, Tuaithe agus Eacnamaíochta ar 091 509016.

05/01/2018
06/22/2018
X