Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta Pobalbhunaithe 2018

Soláthraíonn an scéim seo tacaíocht airgeadais i gcomhair gníomhaíochtaí nuálacha pobalbhunaithe a d’fhéadfadh fostaíocht a chruthú nó feabhas a chur  ar fhéin-inbhuanaitheacht acnamaíochta i gceantair áitiúla agus a d’fhéadfadh cabhair a thabhairt maidir le huilechuimsitheacht shóisialta. Tá tacaíocht ar fáil do Ghrúpaí Pobail agus Deonacha a ghabhann d’Fhorbairt Eacnamaíochta Áitiúil a mhéid a bhaineann leis na téamaí seo a leanas:

  • Tacaíocht do Thionscadail Fiontar Pobail nó do Thionscadail Forbartha Eacnamaíochta
  • Tacaíocht do ghníomhaíochtaí/imeachtaí/saoráidí Turasóireachta ag eagraíochtaí Pobail
  • Féilte Réigúnacha agus Imeachtaí Rannpháirtíocha i gcomhar le Fáilte Ireland
  • Tionscnaimh agus tionscadail a thacaíonn le hainmniúchán 2018 na Gaillimhe, Iarthar na hÉireann, mar Réigiún Gastranamaíochta na hEorpa

Ní mór foirmeacha iarratais do na scéimeanna thuas ar fad, agus iad comhlánaithe go hiomlán, a chur ar ais le go sroichfidh siad an seoladh seo a leanas tráth nach déanaí ná 4p.m., Déardaoin, an 1 Márta 2018: An tAonad Forbartha Pobail, Fiontair agus Eacnamaíochta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh, nó le ríomhphost tríd an bhfoirm  iarratais a úsáid (comhad nach mó a mhéid ná 3mb agus PDF amháin) chuig [email protected]

02/01/2018
03/01/2018
X