Scéimeanna Tacaíochta Pobail (CSS) do 2019

Tá na Scéimeanna Tacaíochta Pobail (CSS) do 2019 oscailte anois d’iarratais. Fanann na catagóirí maoinithe aonair gan athrú go mór ó 2018; áfach, tá siad curtha le chéile i 3 Scéim Tacaíochta ar leith le Foirm Iarratais ar leithligh le haghaidh gach:

  1. Scéim Tacaíochta Forbartha Eacnamaíochta a chuimsíonn Féilte agus Imeachtaí Rannpháirteacha, agus Tionscnaimh Forbartha Eacnamaíochta
  2. Scéim Tacaíochta Forbartha Pobail a chuimsíonn Áiseanna agus Áiseanna an Chomhphobail, agus, Bearta um Chuimsiú Sóisialta
  3. Scéim Tacaíochta um Fhorbairt Chultúrtha lena n-áirítear Deontais Acht Ealaíon, Deontais Oidhreachta, agus Gníomhaíochtaí Cur chun Cinn na Gaeilge

Beidh GRD, Forum Connemara Ltd agus GRETB I Láthair ag an ceardlann chun cur I láthair a thabhairt ar a gcuid scéimeanna maoinithe agus tacaíonn sé le tairiscintí do ghrúpaí pobail.

Beidh clinicí ar scéimeanna maoinithe Chomhairle Contae na Gaillimhe, Galway Rural Development Ltd, Forum Connemara LTD & GRETB ar siúl;

Máirt, 5 Feabhra, Halla paróiste St. Fursa’s, Bóthar Séipéal, Áth Cinn @ 7.30i.n

Dé Luain,  11 Feabhra, Ionad Tithe Oibre na hÉireann, Port Omna @ 7.30i.n

Dé Céadaoin,  13 Feabhra, Óstán Peacocks , An Teach Dóite @ 7.30i.n

Dé Luain,  18 Feabhra,  Droichead an Chláirín I gclub CLG, Droichead an Chláirín @ 7.30i.n

Dé Máirt,  19 Feabhra, Ionad Pobail Mountbellew, Bóthar Béal Átha Ghartha, An Creagán @ 7.30i.n

Dáta Oscailte; 29 Eanáir

Dáta Dúnta; 28 Feabhra

Chun eolas eile a fháil déan teagmháil le  Denise Feeney, An tOifigeach Acmhainne PPN @ 087 9455722 nó dfeeney@galwaycoco.

01/29/2019
02/28/2019
X