Community Support Schemes 2024

Galway County Council’s Community Support Schemes 2024

Closing Date is Tuesday 20th February 2024

Applications are invited from Community and Voluntary “not for profit” Groups for funding towards activities and events which benefit local communities throughout the County under the following Support Schemes:

  • Support Scheme for Economic Development: to support Community-Based Tourism – Festivals and Participative Events, and Economic Development Initiatives.
  • Support Scheme for Community Development:to support Community-Owned Buildings, Community-Owned Amenities and Public Spaces.
  • Support Scheme for Cultural Development:to support Arts Act Grants, Heritage Grants, and Activities to promote the Irish Language.

Applicants may submit a maximum of 1 application per Support Scheme.

Applicants must complete the online form and submit supporting documentation on or before the closing date.

Community Support Scheme Guidelines 2024

Galway County Council (submit.com)

 

Scéimeanna Tacaíochta Pobail Chomhairle Contae na Gaillimhe

Dé hAoine an 20ú Feabhra 2024 an Spriocdháta 

Tá iarratais ar mhaoiniú á lorg ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha “neamhbhrabúis” i dtreo ghníomhaíochtaí agus imeachtaí a bheidh chun leasa phobail áitiúla ar fud an chontae faoi na scéimeanna tacaíochta seo a leanas:

  • Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta: tacú le Turasóireacht Phobalbhunaithe – Féilte agus Imeachtaí Rannpháirtíochta, agus Tionscnaimh Forbartha Eacnamaíochta.
  • Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Pobail: tacú le Foirgnimh faoi úinéireacht an phobail, Áiseanna faoi úinéireacht an phobail, agus Spásanna Poiblí.
  • Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Chultúir:  tacú chun Deontais faoin Acht Ealaíon, Deontais Oidhreachta, and Gníomhaíocht chun an Ghaeilge a chur chun cinn.

Féadfaidh iarratasóirí uasmhéid d’iarratas amháin in aghaidh gach Scéime Tacaíochta a chur isteach.

Treoirlínte do Sceimeanna Tacaiochta Pobail 2024

Comhairle Chontae na Gaillimhe (submit.com)

02/20/2024