Cén fáth a Chláraigh

Is é PPN Chontae na Gaillimhe an bealach is fearr is féidir le do ghrúpa nó do phobal guth a bheith acu i múnlú todhchaí Chontae na Gaillimhe. I measc na buntáistí a bhaineann le dul isteach i gContae na Gaillimhe, tá na nithe seo a leanas;

Ionadaíocht

Is é PPN Chontae na Gaillimhe an príomh-mheicníocht chun ionadaithe pobail, deonacha agus comhshaoil ​​a roghnú le raon struchtúir ar nós an Choiste Forbartha Pobail Áitiúil, Coistí Polasaí Straitéiseacha (SPCanna) agus comhlachtaí eile cosúil le Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe, Forbairt Tuaithe na Gaillimhe agus Comhpháirt na Gaillimhe An Coiste Póilíneachta. Forbraíonn na fóraim ionadaíochta seo na polasaithe a chruthaíonn ár gContae.

Líonrú

Tugann PPN Chontae na Gaillimhe deiseanna líonraithe tábhachtacha ar fáil ag na Cruinnithe Iomlánacha, cruinnithe na nGrúpaí Nasctha agus ag na cruinnithe téamúla a eagraíonn sé go rialta. Tá go leor taithí agus tacaíocht roinnte ag comhaltaí PPN Chontae na Gaillimhe agus foghlaimíonn siad óna chéile i go leor bealaí.

Forbairt polasaí

Éilítear ar PPN Chontae na Gaillimhe ionadaíocht a dhéanamh ar mhaithe le pobail i nGaillimh ar réimse ceisteanna. Déanann sé seo trí bheartais a bhunú maidir leis na saincheisteanna seo. Spreagtar comhaltaí PPN Chontae na Gaillimhe chun saincheisteanna a éilíonn forbairt polasaí a éileamh agus cur leis an bhforbairt seo.

Comhroinnt Faisnéise

Déanann PPN Chontae na Gaillimhe iarracht a chinntiú go bhfuil na baill cothrom le dáta le forbairtí áitiúla agus náisiúnta, scéimeanna maoinithe, oiliúint, imeachtaí srl. Sna hearnálacha pobail, deonacha agus comhshaoil. Faigheann baill bhreiseáin agus ríomhphoist rialta agus iad ag cur in iúl dóibh faoi shaincheisteanna spéise.

Ceardlanna & Seimineáir

Eagraíonn PPN Chontae na Gaillimhe roinnt seisiún téamacha, ceardlanna agus oiliúint gach bliain ar shaincheisteanna a bhfuil suim acu dá bhaill.