Oifigeach Acmhainní PPN

In 2017, rinne Rúnaíocht an PPN earcú an Oifigigh Acmhainní PPN a mhaoirsiú. Áirítear ar ról an Oifigigh tacú leis an rúnaíocht an PPN i gContae na Gaillimhe a fhorbairt agus a bheith ag obair le Comhairle Chontae na Gaillimhe agus le comhlachtaí reachtúla eile chun an PPN a fhorbairt mar phointe tagartha d’earnálacha comhshaoil, pobail agus deonacha agus cuimsithe sóisialta an chontae. I mí na Nollag 2017, ceapadh Denise Feeney ina hOifigeach Acmhainní PPN ar PPN Chontae na Gaillimhe. Tá os cionn 10 mbliana caite ag Denise ag obair in Aonad Pobail, Fiontair agus Eacnamaíochta Chomhairle Chontae na Gaillimhe. Baitsiléir Ealaíon sa Tíreolaíocht agus i nGaeilge an bhunchéim atá ag Denise agus tá Céim Mháistreachta aici i bhForbairt Pobail ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ar cheann de phríomhfhreagraíochtaí an Oifigigh Acmhainní PPN, tá obair leis an Rúnaíocht chun rannpháirtíocht saoránach a chur chun cinn agus na naisc idir an pobal agus an Chomhairle a neartú.
Sonraí Teagmhála
087 9455722
dfeeney@galwaycoco.ie

Teagmháil Denise

Riarthóir PPN

Is í Rita Cunnane an Riarthóir PPN agus is féidir teagmháil a dhéanamh léi maidir le haon cheist a bheadh agat i ndáil le clárú leis an PPN.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Rita ón 9.30am – 1.30pm ó Luan go hAoine.

Unit 8, Clonberne Enterprise Centre, Clonberne, Ballinasloe, Co. Galway.

087-4383323

administrator@galwaycountyppn.ie

X