An nuacht is déanaí

An nuacht is déanaí

24 04,2019

Gradaim Phobail an Chathaoirligh 2019

14 11,2018

Tugtar cuireadh duit a bheith i láthair ag Cruinniú Iomlánach PPN Chontae na Gaillimhe

Labhair le gníomhaireachtaí & grúpaí eile pobail agus roinn do chuid smaointe. Cas le d’Ionadaithe PPN a bhíonn ag obair ar do shon agus pléigh saincheisteanna a bhaineann le do phobal. Faigh amach faoin PPN agus an méid a chuireann sé ar fáil do ghrúpaí pobail. Dáta:        Dé Céadaoin an 28 Samhain 2018 Am:…
Read More »

10 04,2018

Gradaim Phobail an Chathaoirligh 2018

10 04,2018

Maoiniú Chlár Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe 2018.

Tá ana áthas ar Comhphartíocht Spóirt na Gaillimhe (CSG) a chuid schéim Moainiu Chlár a fhógair. Ta an maoiniú seo, curtha ar fáil dúinn ag SPOIRT EIREANN, ceaptha chun leibhéil rannphairtiocht í spóirt agus gníomhachtaí fisiciúl a mheadú, lé béim ar leith ar daoine atá neamhghníomhach faoi lathair nó nach bfhuil an deis acu a…
Read More »

09 04,2018

BAILIÚCHÁIN SOGHLUAISTE WEEE (ÁBHAR LEICTREACH AGUS LEICTREONACH)

06 02,2018

Community Supports Schemes 2018

Click here to download our Community Support Scheme Presentation 2018   Funding Scheme Allocation to County Galway  in 2017 Comment Towns and Villages Renewal Programme €1,004,231 €15 million national allocation in 2018. No details on scheme yet Recast RAPID programme €64,500 (set figure per county) Similar national allocation in 2018 but no details on 2018…
Read More »

05 02,2018

Community Smoke Alarm Scheme

On average 50 people die in res each year in Ireland. Most of these can be prevented by a smoke alarm. Do you know someone vulnerable in your community who doesn’t have a smoke alarm? Register them now for a FREE smoke alarm * Contact: Rita Cunnane, Unit 7, Clonberne Enterprise Centre, Clonberne, Ballinasloe, Co. Galway. Tel:…
Read More »

01 02,2018

Clinicí ar Sceimeanna Maoinithe

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha agus ó Ealaíontóirí aonair ar thacaíocht trí na scéimeanna seo a leanas Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta Pobalbhunaithe 2018 Scéim Tacaíochta do Thaitneamhachtaí agus do Sheirbhísí Pobalbhunaithe 2018 Sparántachtaí d’Ealaíontóirí Aonair & Cónaitheacht Tyrone Guthrie 2018 Féach ar an bhFógra (PDF)  Scéimeanna Tacaíochta Pobail 2018 Foirm Iarratais (Doc) Scéimeanna…
Read More »

31 01,2018

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí – clinicí ar scéimeanna maoinithe agus seisiúin eolais

Is é Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chontae na Gaillimhe (PPN) fós an ceangal is mó atá ag eagraíochtaí Pobail & Deonacha, eagraíochtaí Comhshaoil agus Ionchuimsithe Shóisialta i nGaillimh le hidirghníomhú le Comhairle Chontae na Gaillimhe agus a bheith rannpháirteach ar choistí déanta beartas na Comhairle. Gheobhaidh grúpaí pobail a chláróidh gach cineál eolais maidir le gníomhaíocht…
Read More »

X