Buzz! Connecting people with nature

Celebrating National Biodiversity Week in the County of Galway 22nd to 29th May 2020

Competition

Send us in a short video, photograph or drawing on any aspect of the wonderful biodiversity that is on your doorstep or what you are doing for pollinators in your garden or community.

For some inspiration see: https://pollinators.ie/resources/local-communities/

We have some wonderful prizes for children and adults for the winning entries.

Closing date for receipt of entries is Friday 29th May 2020.

Please email your entries to: [email protected]

 

POSTER available here: Galway Buzz

 

An ceangal a chothú idir an duine agus an dúlra

Ceiliúradh ar Sheachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta i gContae na Gaillimhe, 22 – 29 Bealtaine 2020

 

Comórtas

Seol físeán gearr, grianghraf nó líníocht chugainn ar aon ghné den bhithéagsúlacht álainn atá ar leac an dorais agat nó ar atá ar siúl agat ar mhaithe leis na pailneoirí i do gharraí nó i do cheantar féin. Féach ar an nasc seo a leanas chun ábhar inspioráide a fháil: https://pollinators.ie/resources/localcommunities/

Tá duaiseanna iontacha againn do leanaí agus do dhaoine fásta a n-éireoidh
leo an comórtas a bhuachan. Dé hAoine an 29 Bealtaine 2020 an dáta deiridh a
nglacfar le hiarratais.

Seol bhur gcuid iontrálacha ar ríomhphost chuig: [email protected]

Share This Story, Choose Your Platform!