Fóram Freagartha Pobail COVID-19 Chomhairle Chontae na Gaillimhe

 

Glacfaidh deasc chabhrach glaonna ó dhaoine leochaileacha sa phobal a bhfuil riachtanais acu le linn na géarchéime. Féadfaidh daoine leochaileacha sa phobal nó daoine atá ina gcónaí leo féin a dteastaíonn uathu teacht ar earraí grósaera, cógas nó breosla, glaoch ar an Uimhir Saorghlao faoi Rún seo agus gheobhaidh an fhoireann cúnamh duit i do cheantar féin.

 

Fóram i gcomhar é an Fóram Freagartha idir Gníomhaireachtaí Stáit, An Gardaí, HSE, Grúpaí Forbartha Áitiúla, Grúpaí Deonacha, PPN agus Príomhsheirbhísí ar fud an Chontae. Níl sa líne fóin nua ach gné amháin d’obair an Fhóraim. An aidhm is mó atá leis cuidiú le dícheall an phobail scaipeadh Covid-19 a mhaolú.

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!