Clinicí ar Sceimeanna Maoinithe

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha agus ó Ealaíontóirí aonair ar thacaíocht trí na scéimeanna seo a leanas

  1. Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta Pobalbhunaithe 2018
  2. Scéim Tacaíochta do Thaitneamhachtaí agus do Sheirbhísí Pobalbhunaithe 2018
  3. Sparántachtaí d’Ealaíontóirí Aonair & Cónaitheacht Tyrone Guthrie 2018

Féach ar an bhFógra (PDF) 
Scéimeanna Tacaíochta Pobail 2018 Foirm Iarratais (Doc)
Scéimeanna Tacaíochta Pobail 2018 Treoirlínte d’Iarratasóirí (Doc)

Share This Story, Choose Your Platform!