Category: News

CISTE ÉIGEANDÁLA COVID-19

Dé hAoine an 12ú Feabhra 2021 ar 5.00 p.m. an spriocdháta    Iarann Comhairle Chontae na Gaillimhe, tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) iarratais faoin 2ú babhta de Mhaoiniú Éigeandála COVID-19 ó ghrúpaí / eagraíochtaí pobail laistigh de limistéar Riaracháin Chontae na Gaillimhe.    Cuirfear deontais ar fail do ghrúpaí pobail leis chun cuidiú leo:…
Read More »

SCÉIMEANNA TACAÍOCHTA POBAIL 2021

Tá iarratais ar mhaoiniú á lorg ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha “neamhbhrabúis” i dtreo ghníomhaíochtaí agus imeachtaí a bheidh chun leasa phobail áitiúla ar fud an chontae agus a thacóidh le forbairt inbhuanaithe eacnamaíochta, phobail agus chultúir.  Teoirlínte –Sceimeanna Tacaiochta Pobail 2021 GA   Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta: ·       Féilte agus Imeachtaí Rannpháirtíochta: is éard is aidhm…
Read More »

Maoiniú ceadaithe ag an Aire Martin do Ghaillimh 2020

Clár Cultúir leasaithe ina mbeidh taispeántais agus imeachtaí beo agus ar líne i gceist   Tacófar le 28 tionscadal agus 350 ealaíontóir     Tá an maoiniú do Ghaillimh 2020, Príomhchathair Chultúir na hEorpa in Éirinn ceadaithe ag Catherine Martin TD, an tAire Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta, chun go mbeifear ábalta an…
Read More »

Fáilte curtha ag an Aire Stáit Calleary roimh Scéim Scoláireachta Printíseachta fógartha ag Údarás na Gaeltachta

  Tá fáilte curtha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit na Gaeltachta, na Gaeilge agus Spóirt Dara Calleary T.D. roimh an Scéim Scoláireachta Printíseachta atá fógartha ag Údarás na Gaeltachta.   Tugann an scéim seo deis d’iarrthóirí Gaeltachta scil/ceird nua a fhoghlaim nó athoiliúint a fháil agus cáilíocht phrintíseachta atá aitheanta ag an gComhairle…
Read More »

X