Archive for June 2020

22 06,2020

€2 mhilliún fógartha ag an Aire Ring faoin gClár Feabhsúcháin Pobail agus iarrann ar phobail a bheith rannpháirteach ann

Cuirtear deontais bheaga ar fáil faoin gClár chun saoráidí i bpobail faoin tuath agus i gcathracha a fheabhsú   D’fhógair Michael Ring TD, an tAire Forbartha, Tuaithe agus Pobail, sonraí inniu maidir leis an gClár Feabhsúcháin Pobail  (CEP) agus thug chun solais na tairbhí a d’fhéadfadh pobail áitiúla a bhaint as an gClár.   Is…
Read More »

19 06,2020

Maoiniú d’Fhéilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh fógartha ag an Aire Madigan

Déardaoin an 18 Meitheamh, 2020 ***Íomhánna ar fáil do na meáin ANSEO***   Tá leithroinnt maoinithe €54,700 fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta inniu chun tacú le Féilte Beaga Áitiúla agus Scoileanna Samhraidh a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann in 2020.   Tá an Scéim leagtha amach chun tacú le himeachtaí…
Read More »

12 06,2020

Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte 2020 Co. na Gaillimhe

  Léirithe Spéise á Lorg   In 2020, táthar ag déanamh Clár Infheistíochta Forbartha Tuaithe, lena n-áirítear Scéim Athnuachana na mBailte   agus na Sráidbhailte a shaincheapadh chun dul i ngleic leis na dúshláin atá ag teacht chun cinn mar gheall ar COVID-19, lena n-áirítear Beart Luathaithe.   Tá Léirithe Spéise (EOI) á lorg ag Comhairle…
Read More »

12 06,2020

Fáilte curtha ag an Aire Stáit Kyne roimh Campaí Cúla4

12 Meitheamh 2020    D’fháiltigh an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin an Seanadóir Seán Kyne inniu, roimh an bhfógra a rinne TG4 go mbeidh sraith cláir teilifíse Campaí Cúla4 á craoladh ag an stáisiúin 5 lá sa tseachtain ar feadh 5 seachtaine. Beidh an tsraith clár – a bheidh dírithe ar an aos óg, ar…
Read More »

12 06,2020

CLÁR 2020

CLÁR 2020 Iarratais á lorg anois ar CLÁR 2020. Clár infheistíochta spriocdhírithe do cheantair thuaithe é CLÁR (Ceantair Laga Ard-Riachtanais) a bhfuil sé mar aidhm leis maoiniú a chur ar fáil do thograí beaga infreastructúir i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste.   Is é aidhm CLÁR tacú le forbairt inbhuanaithe cheantair shainaitheanta CLÁR le súil is daoine…
Read More »

12 06,2020

Fadó Fadó, An Saol mar a bhí

    Glac páirt i gCnuasach Mór Grianghraf den Saol Fadó in Éirinn   Táimid ag iarraidh ar dhaoine, le linn COVID-19, cur leis an stór ar líne de ghrianghraif, scannáin agus scéalta a thugann léiriú ar shaol sóisialta, eacnamaíochta, oideachais agus cultúir i nGaillimh agus in Éirinn fadó agus béim ar leith ar an…
Read More »

11 06,2020

Imeachtaí Iontacha  Chruinniú na nÓg ag tarlú ar fud Chontae na Gaillimhe!

  Lá speisialta é Cruinniú na nÓg ar a ndéantar ceiliúradh ar an gcruthaitheacht do leanaí agus do dhaoine óga. Reáchtálfar líon mór imeachtaí a cruthaíodh do dhaoine óga ar fud an chontae Dé Sathairn an 13 Meitheamh. Tugann Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Foireann Éire Ildánach cuireadh duit páirt a ghlacadh sa cheiliúradh i…
Read More »

10 06,2020

Ciste na Struchtúr Stairiúil agus Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2020

Dé Céadaoin, 10 Meitheamh, 2020   Tá breis is €4.3m i maoiniú fógartha ag an Aire Madigan do 449 tionscadal ar fud na tíre     Tá sé fógartha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta  Josepha Madigan TD, inniu (10 Meitheamh, 2020), go mbainfidh 449 tionscadal oidhreachta ar fud gach contae sa tír tairbhe…
Read More »

10 06,2020

An tAire Madigan ag moladh do dhaoine óga tabhairt faoin gcruthaitheacht do Chruinniú na nÓg 2020 ar líne

9 Meitheamh 2020   Tá os cionn 460 gníomhaíocht, imeacht agus píosa craoltóireachta ar líne saor in aisce deimhnithe do Chruinniú na nÓg 2020 cheana féin Tá moladh tugtha ag an Aire do RTÉ agus d’fhoirne cultúir na n-údarás áitiúil as a dtacaíocht chun Cruinniú na nÓg a sheachadadh Is cuid d’fheachtas #InThisTogether an Rialtais …
Read More »

08 06,2020

€600,000 breise curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta leis an Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne a sholáthar sa Ghaeltacht

Government Press Release, 8 June 2020   Tá fáilte curtha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, An Seanadóir Seán Kyne, roimh an bhfógra go bhfuil €600,000 breise curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta leis an Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne a sholáthar sa Ghaeltacht. Níos…
Read More »