Archive for January 2018

31 01,2018

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí – clinicí ar scéimeanna maoinithe agus seisiúin eolais

Is é Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chontae na Gaillimhe (PPN) fós an ceangal is mó atá ag eagraíochtaí Pobail & Deonacha, eagraíochtaí Comhshaoil agus Ionchuimsithe Shóisialta i nGaillimh le hidirghníomhú le Comhairle Chontae na Gaillimhe agus a bheith rannpháirteach ar choistí déanta beartas na Comhairle. Gheobhaidh grúpaí pobail a chláróidh gach cineál eolais maidir le gníomhaíocht…
Read More »