Archive for April 2020

27 04,2020

Scéalta-Ó-Thaobh-An-Uisce

22 04,2020

Ciste Éigeandála COVID-19 Chomhairle Chontae na Gaillimhe

  Clár deontais is ea an Ciste Éigeandála COVID-19 chun maoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí a bhfuil baint dhíreach acu le freagra an phobail maidir le paindéim COVID-19.   Mar gheall go bhfuil obair a bhaineann le Covid-19 de dhíth ar bhonn láithreach tá an Chomhairle ag tabhairt cuireadh do Ghrúpaí atá cláraithe…
Read More »

17 04,2020

260 glaoch curtha ar Uimhir Saorghlao Chontae na Gaillimhe atá i bhFeidhm do Dhaoine Leochaileacha sa Phobal maidir le Cúnamh mar Fhreagra ar Ghlao an Phobail COVID-19

14/4/20   Aitheantas tugtha ag Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae na Gaillimhe Kevin Kelly do fhreagra suntasach an Stáit, Forbairt Áitiúil, Grúpaí Pobail agus Deonacha agus Eagraíochtaí Spóirt fud fad na tíre i ndáil le Tacaíochtaí Áitiúla a shlógadh mar chuid d’iarrachtaí Ghlao Náisiúnta an Phobail Náisiúnta mar fhreagra ar COVID-19. “Tá grúpaí pobail agus deontais áitiúla,…
Read More »

12 04,2020

Galway BEO Project

Galway Beo project   Tá an oidhreacht le brath I ngach uile áit, sna seanfhoirgnimh agus reiligí, ar na sráideanna agus bóithríní faoin tuath, in aibhneacha agus le cósta, sna fálta sceach agus gairdíní atá thimpeall orainn agus leis na scéalta agus amhráin atá againn.   Seol grianghraf, líníocht, dán nó scéal chugainn chun cuidiú…
Read More »

04 04,2020

Fóram Freagartha Pobail COVID-19 Chomhairle Chontae na Gaillimhe

  Glacfaidh deasc chabhrach glaonna ó dhaoine leochaileacha sa phobal a bhfuil riachtanais acu le linn na géarchéime. Féadfaidh daoine leochaileacha sa phobal nó daoine atá ina gcónaí leo féin a dteastaíonn uathu teacht ar earraí grósaera, cógas nó breosla, glaoch ar an Uimhir Saorghlao faoi Rún seo agus gheobhaidh an fhoireann cúnamh duit i…
Read More »