Category: Covid-19

CISTE ÉIGEANDÁLA COVID-19

Dé hAoine an 12ú Feabhra 2021 ar 5.00 p.m. an spriocdháta    Iarann Comhairle Chontae na Gaillimhe, tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) iarratais faoin 2ú babhta de Mhaoiniú Éigeandála COVID-19 ó ghrúpaí / eagraíochtaí pobail laistigh de limistéar Riaracháin Chontae na Gaillimhe.    Cuirfear deontais ar fail do ghrúpaí pobail leis chun cuidiú leo:…
Read More »

€600,000 breise curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta leis an Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne a sholáthar sa Ghaeltacht

Government Press Release, 8 June 2020   Tá fáilte curtha ag Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin, An Seanadóir Seán Kyne, roimh an bhfógra go bhfuil €600,000 breise curtha ar fáil d’Údarás na Gaeltachta leis an Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne a sholáthar sa Ghaeltacht. Níos…
Read More »

Ciste Éigeandála COVID-19 Chomhairle Chontae na Gaillimhe

  Clár deontais is ea an Ciste Éigeandála COVID-19 chun maoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí a bhfuil baint dhíreach acu le freagra an phobail maidir le paindéim COVID-19.   Mar gheall go bhfuil obair a bhaineann le Covid-19 de dhíth ar bhonn láithreach tá an Chomhairle ag tabhairt cuireadh do Ghrúpaí atá cláraithe…
Read More »

260 glaoch curtha ar Uimhir Saorghlao Chontae na Gaillimhe atá i bhFeidhm do Dhaoine Leochaileacha sa Phobal maidir le Cúnamh mar Fhreagra ar Ghlao an Phobail COVID-19

14/4/20   Aitheantas tugtha ag Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae na Gaillimhe Kevin Kelly do fhreagra suntasach an Stáit, Forbairt Áitiúil, Grúpaí Pobail agus Deonacha agus Eagraíochtaí Spóirt fud fad na tíre i ndáil le Tacaíochtaí Áitiúla a shlógadh mar chuid d’iarrachtaí Ghlao Náisiúnta an Phobail Náisiúnta mar fhreagra ar COVID-19. “Tá grúpaí pobail agus deontais áitiúla,…
Read More »

Fóram Freagartha Pobail COVID-19 Chomhairle Chontae na Gaillimhe

  Glacfaidh deasc chabhrach glaonna ó dhaoine leochaileacha sa phobal a bhfuil riachtanais acu le linn na géarchéime. Féadfaidh daoine leochaileacha sa phobal nó daoine atá ina gcónaí leo féin a dteastaíonn uathu teacht ar earraí grósaera, cógas nó breosla, glaoch ar an Uimhir Saorghlao faoi Rún seo agus gheobhaidh an fhoireann cúnamh duit i…
Read More »