Category: Baile Átha an Rí / Órán Mór

Gradaim Phobail an Chathaoirligh 2019

Tugtar cuireadh duit a bheith i láthair ag Cruinniú Iomlánach PPN Chontae na Gaillimhe

Labhair le gníomhaireachtaí & grúpaí eile pobail agus roinn do chuid smaointe. Cas le d’Ionadaithe PPN a bhíonn ag obair ar do shon agus pléigh saincheisteanna a bhaineann le do phobal. Faigh amach faoin PPN agus an méid a chuireann sé ar fáil do ghrúpaí pobail. Dáta:        Dé Céadaoin an 28 Samhain 2018 Am:…
Read More »

Gradaim Phobail an Chathaoirligh 2018

Maoiniú Chlár Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe 2018.

Tá ana áthas ar Comhphartíocht Spóirt na Gaillimhe (CSG) a chuid schéim Moainiu Chlár a fhógair. Ta an maoiniú seo, curtha ar fáil dúinn ag SPOIRT EIREANN, ceaptha chun leibhéil rannphairtiocht í spóirt agus gníomhachtaí fisiciúl a mheadú, lé béim ar leith ar daoine atá neamhghníomhach faoi lathair nó nach bfhuil an deis acu a…
Read More »

BAILIÚCHÁIN SOGHLUAISTE WEEE (ÁBHAR LEICTREACH AGUS LEICTREONACH)

Clinicí ar Sceimeanna Maoinithe

Tá iarratais á lorg ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha agus ó Ealaíontóirí aonair ar thacaíocht trí na scéimeanna seo a leanas Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta Pobalbhunaithe 2018 Scéim Tacaíochta do Thaitneamhachtaí agus do Sheirbhísí Pobalbhunaithe 2018 Sparántachtaí d’Ealaíontóirí Aonair & Cónaitheacht Tyrone Guthrie 2018 Féach ar an bhFógra (PDF)  Scéimeanna Tacaíochta Pobail 2018 Foirm Iarratais (Doc) Scéimeanna…
Read More »

Líonra Rannpháirtíochta Poiblí – clinicí ar scéimeanna maoinithe agus seisiúin eolais

Is é Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Chontae na Gaillimhe (PPN) fós an ceangal is mó atá ag eagraíochtaí Pobail & Deonacha, eagraíochtaí Comhshaoil agus Ionchuimsithe Shóisialta i nGaillimh le hidirghníomhú le Comhairle Chontae na Gaillimhe agus a bheith rannpháirteach ar choistí déanta beartas na Comhairle. Gheobhaidh grúpaí pobail a chláróidh gach cineál eolais maidir le gníomhaíocht…
Read More »