Archive for January 2021

21 01,2021

Straitéis Aoisbhá 2021-2026

Straitéis Aoisbhá 2021-2026 Comhairliúchán Poiblí le Daoine Breacaosta agus a nGrúpaí Ionadaíocha   Tá Comhairle Contae na Gaillimhe ag tabhairt faoi phróiseas comhairliúcháin phoiblí le haghaidh Straitéis Aoisbhá nua agus teastaíonn uathu tuairimí daoine breacaosta agus a ngrúpaí ionadaíocha agus eagraíochtaí i gContae na Gaillimhe a fháil chun tosaíochtaí a shainaithint do na chéad 5…
Read More »

13 01,2021

CISTE ÉIGEANDÁLA COVID-19

Dé hAoine an 12ú Feabhra 2021 ar 5.00 p.m. an spriocdháta    Iarann Comhairle Chontae na Gaillimhe, tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) iarratais faoin 2ú babhta de Mhaoiniú Éigeandála COVID-19 ó ghrúpaí / eagraíochtaí pobail laistigh de limistéar Riaracháin Chontae na Gaillimhe.    Cuirfear deontais ar fail do ghrúpaí pobail leis chun cuidiú leo:…
Read More »

13 01,2021

SCÉIMEANNA TACAÍOCHTA POBAIL 2021

Tá iarratais ar mhaoiniú á lorg ó Ghrúpaí Pobail agus Deonacha “neamhbhrabúis” i dtreo ghníomhaíochtaí agus imeachtaí a bheidh chun leasa phobail áitiúla ar fud an chontae agus a thacóidh le forbairt inbhuanaithe eacnamaíochta, phobail agus chultúir.  Teoirlínte –Sceimeanna Tacaiochta Pobail 2021 GA   Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta: ·       Féilte agus Imeachtaí Rannpháirtíochta: is éard is aidhm…
Read More »