Archive for February 2024

09 02,2024

Rannpháirtíocht na mBan agus Éagsúlacht sa Rialtas Áitiúil a Mhéadú

Clár atá le seachadadh ag Cácas Ban Chontae agus Chathair na Gaillimhe chun béim a leagan ar an ngá atá le comhionannas inscne agus le héagsúlacht níos mó sa rialtas áitiúil.   Seachadfaidh Cácas Ban Chontae agus Chathair na Gaillimhe clár in Óstán an Shearwater i mBéal Átha na Sluaighe ag deireadh mhí Feabhra, chun…
Read More »