An tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta 2021

 

An tSeachtain um Ionchuimsiú Sóisialta  2021

 

 

Dé hDáeardaoin an 8ú Deireadh Fómhair 2021 ar 5.00 p.m. an spriocdháta 

 

Beidh an tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta ar siúl i gContae na Gaillimhe idir an 18ú agus an 24ú Deireadh Fómhair 2021.  Is é cuspóir na Seachtaine faoi leith seo feasacht agus tuiscint ar chúrsaí cuimsithe agus éagsúlachta i gContae na Gaillimhe a mhéadú.

 

Beidh deontais bheaga suas go dtí €400 an tionscadal ar a mhéid ar fáil. Is féidir an deontas seo a úsáid chun costas na n-ábhar, an trealaimh nó na n-acmhainní eile atá de dhíth don tionscadal a chlúdach.

Tá an Fhoirm Iarratais ar fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig i[email protected] nó glaoch gutháin a chur ar 091 509521.   Ní mór d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe agus cáipéisíocht tacaíochta a chur isteach tráth nach déanaí ná an spriocdháta ach (a) leagan scanta agus sínithe a sheoladh ar ríomhphost chuig [email protected]  (b) í a sheoladh tríd an bpost chuig Deontais Phobail, an Rannóg Forbartha Pobail, Tuaithe agus Eacnamaíochta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh.

 

Foirm Iarratais: Application Form 2021 (1)

Share This Story, Choose Your Platform!