BAILIÚCHÁIN SOGHLUAISTE WEEE (ÁBHAR LEICTREACH AGUS LEICTREONACH)

Tá WEEE Ireland, an scéim géilliúlacht Éireannach d’athchúrsáil ábhar leictreach agus cadhnraí, ag eagrú sraith bailiúcháin i gContae na Gaillimhe ag tosnú ar an 14ú Aibreán 2018. Is deis é seo do dhaoine ar fud an Chontae fáil réidh le h-ábhar leictreach nó leictreonach ar bhealach sábháilte nach gcuireann isteach ar an timpeallacht. Tá bailiúchán saor in aisce d’fhearais leictreachais tí eagraithe do na ceantair seo a leanas:CLÁR AMA

Dé Sathairn 14ú Aibreán 2018 An Creagán, Co. na Gaillimhe – Marglann Beostoic Chomharchumann Réigiúnach an Chreagáin, Bóthar Bhéal Átha Ghártha 10rn-4in
Dé Sathairn 21ú Aibreán 2018 Doire an Fhéich, Casla, Co. na Gaillimhe – Eastáit Tionsclaíoch Chasla 10rn-4in
Dé Sathairn 28ú Aibreán 2018 Uachtar Ard, Co. na Gaillimhe – Páirc CLG 10rn-4in
Dé Sathairn 5ú Bealtaine 2018 An Gort, Co. na Gaillimhe – Marglann Beostoic Chomharchumann an Ghoirt, An Baile Bán 10rn-4in
Dé Sathairn 12ú Bealtaine 2018 Baile Locha Riach, Co. na Gaillimhe – Carrchlós SuperValu 10rn-4in
Chun tuileadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le WEEE Ireland https://www.weeeireland.ie/contact/ or 012999320.
Share This Story, Choose Your Platform!