CISTE ÉIGEANDÁLA COVID-19

Dé hAoine an 12ú Feabhra 2021 ar 5.00 p.m. an spriocdháta 

 

Iarann Comhairle Chontae na Gaillimhe, tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) iarratais faoin 2ú babhta de Mhaoiniú Éigeandála COVID-19 ó ghrúpaí / eagraíochtaí pobail laistigh de limistéar Riaracháin Chontae na Gaillimhe.    Cuirfear deontais ar fail do ghrúpaí pobail leis chun cuidiú leo:

·        A gcuid seirbhísí agus a gcuid oibríochtaí a oiriúnú chun bheith feiliúnach don saol mar atá anois le COVID-19

·        A bheith níos gníomhaí I bhfeachtas ‘Go dTé tú Slán’ an Rialtais

·        Chun tacú le grúpaí costais ó lá go lá a chlúdach má theastaíonn sin.

Ní mór d’iarratasóirí Foirm Iarratais chomhlánaithe agus cáipéisíocht tacaíochta a chur isteach tráth nach déanaí ná an spriocdháta, ach (a) leagan scanta agus sínithe a sheoladh ar ríomhphost chuig [email protected]  (b) í a sheoladh tríd an bpost chuig Deontais Phobail, an Rannóg Forbartha Pobail, Tuaithe agus Eacnamaíochta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh.

 

Teoirlínte agus foirm iarrtas: CISTE ÉIGEANDÁLA COVID-19 R3

Share This Story, Choose Your Platform!