Galway BEO Project

Galway Beo project

 

Tá an oidhreacht le brath I ngach uile áit, sna seanfhoirgnimh agus reiligí, ar na sráideanna agus bóithríní faoin tuath, in aibhneacha agus le cósta, sna fálta sceach agus gairdíní atá thimpeall orainn agus leis na scéalta agus amhráin atá againn.

 

Seol grianghraf, líníocht, dán nó scéal chugainn chun cuidiú linn oidhreacht iontach chontae na Gaillimhe a cheiliúradh. Cuirfimid an oiread agus is féidir linn ar www.heritage.galwaycommunityheritage.org  agus Galway Beo Facebook chun iad a roinnt leis an bpobal.

 

Seol d’ábhar féin ar aghaidh chuig [email protected]

 

Tionscnamh de chuid na hOifige Oidhreachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe agus pobail Chontae na Gaillimhe

Share This Story, Choose Your Platform!