Polasaí Oileánda – Plépháipéar

 

Tá plépháipéar foilsithe ag an Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin a dhíríonn ar Polasaí Oileánda.

 

Is féidir an páipéar sin a léamh agus a íoslódáil anseo. Is féidir cóip chrua den páipéar sin a iarraidh ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (tá na sonraí teagmhála thíos). Glacfar le aighneachtaí maidir leis an bpáipéar ar ríomhphost nó tríd an bpost chuig na seoltaí seo a leanas amháin:

 

Ríomhphost: [email protected]

 

Post: Rannóg na nOileáin

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Na Forbacha

Co. na Gaillimhe

H91 KX39

 

Fón: 091 503 700

 

Deireadh an lae gnó Dé hAoine 17 Aibreán 2020 an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

 

Tuilleadh sonraí ar fáil ón Roinn ag [email protected] nó 091 503 700

Share This Story, Choose Your Platform!