Maoiniú Chlár Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe 2018.

Tá ana áthas ar Comhphartíocht Spóirt na Gaillimhe (CSG) a chuid schéim Moainiu Chlár a fhógair.

Ta an maoiniú seo, curtha ar fáil dúinn ag SPOIRT EIREANN, ceaptha chun leibhéil rannphairtiocht í spóirt agus gníomhachtaí fisiciúl a mheadú, lé béim ar leith ar daoine atá neamhghníomhach faoi lathair nó nach bfhuil an deis acu a bfheith rannphairtíocht. Tá cuig spriocghrúpa ag Comhphairtíocht Spóirt na Gaillimhe – Mná & Cailiní, Daoine Aosta, Daoine le Míchumas, Daoine neamhfhostaithe agus daoine ó mí buntaiste chúlra. Is feidir iarrataisí a chur isteach freisin le h-aghaidh chláir do fir atá neamhghníomhach.

Tá an schéim maoiniú seo curtha ar fáil do chlubanna, grúpai agus pobail í nGaillimh chun cabhair doibh tionscnamh agus chlaranna í gníomhachtaí fisiciúl a eagraigh agus a seachaid do na ghrúpa thuaslúaite.

Tá an maoiniú se curtha ar fáil í thriú gasraí –

Maoiniú Chlár Ginearalta – ciste den méid €20,000 ar fáil faoin gasra seo, lé teorann uachtar de €2500 do iarratas amhain.

Maoiniú Forbairt Chlub – ciste den méid €5000 ar fáil faoin gasra seo, lé teorann uachtar de €600 do iarratas amhain.

Maoiniú do Chlár do Daoine le Míchumas – ciste den méid €5000 ar fáil faoin gasra seo, lé teorann uachtar de €1000 do iarratas amhain.

Í 2017 fuair clubanna, ghrúpaí agus eagraíochtaí tacaíocht tríd and scéim seo – fuair 17 grúpaí maoiniú faoi an ciste Chlár Ginearalta, fuair 5 chubanna nua maoiniú agus fuair 5 grúpaí/eargaíochtaí mí-chumas maoiniú freisin chun a chuid tionscadal a chur ar fáil.

Beidh an maoiniú seo dáilte go docht mar aon leis an critéir leagtha síos agus chun cabhair le iarrathoírí, tá ceardlann eagraithe timpeall na Gaillimhe ag CSG mar leanas –

  • De Luain 16ú Aibreáin 2018 ag 8in í Óstán Peacockes, Crossaire Maam, Connemara.
  • De Ceadaoin 18ú Aibreáin 2018 ag 8in í Óstan & Spá, Baile Loch Riach.
  • De Mairt 17ú Aibreáin 2018 ag 8in í Óstán Pairc Menlo, Gaillimh.
  • De Deardaoin 12ú Aibreáin 2018, ag 8in í Ósrtán Árd Rí, Tuaim.

Molaimid go láidre do aon iarrathoirí atá suim acu san maoiniú seo, a bfheith í láthair ag ceann amháin de na ceardlinn chun an méid eolas is mó a fháíl faoi an proséis iarratas agus chun iarrataisí a bfheith dhúltaithe mar gheall ar dearmadaí, tionscalad a bfheith neamhcáilithe nó easpa eolas ar an foirm, a laidghdiú.

Má bhíonn eolas breise uait maidir leis an gclár maoinithe seo déan teagmháil le do thoil le Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Halla an Chontae, Cnoc na

Radharc, Gaillimh, – Michael Curley ag (091) 509577 nó Jason Craughwell ag (091) 536459 nó seol ríomhphost chuig [email protected]

Share This Story, Choose Your Platform!