Scéim Deontas Cholmcille 2020

 

 

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo caidreamh a chothú idir pobail teanga

Ghaeilge na hAlban agus na hÉireann  agus Gaeilge na hAlban agus na

hÉireann a neartú tríd an chaidreamh seo. Beidh dhá bhabhta

den scéim deontas ann in 2020:

 

Babhta 1

  • Spriocdháta Dé Luain 23 Márta 2020
  • Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020
  • Uasteorainn €12,000/£10,800

 

Babhta 2

  • Spriocdháta Dé Luain 12 Deireadh Fómhair 2020
  • Iarratais le haghaidh tionscadail a gcuirfear tús leo in 2020/2021
  • Uasteorainn €12,000/£10,800

Is féidir iarratas a dhéanamh ar suas le 80% de chostais uile an tionscadail. Tá an scéim oscailte d’eagraíocht ar bith atá i riocht an caidreamh a chur chun cinn, agus a bhfuil an cháipéisíocht chuí acu.

Tuilleadh Eolais

Treoir Scéim Deontas Cholmcille 2020

Foirm Iarratas Scéim Deontas Cholmcille 2020

Share This Story, Choose Your Platform!