Scéim na nImeachtaí Óige 2020/2021

Tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge do shraith d’imeachtaí Óige

(ara laghad 12 sheisiún i ngach sraith) oiriúnacha trí Ghaeilge

don aos óg (3 bliana – 18 mbliana d’aois) taobh amuigh den Ghaeltacht:

 

  • a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a threisiú trí mheascán d’imeachtaí;
  • nach imeachtaí cónaithe iad;
  • a bheidh á reáchtáil idir an 31 Lúnasa 2020 agus an 03 Iúil 2021;
  • nach féilte, comórtais, nó imeachtaí aon lae amháin iad.

 

Is le hairgead mpoiblí a bhronntar deontais, agus tá dualgais reachtúla ar Fhoras na Gaeilge chun luach ar airgead gach tionscadail mhaoinithe a dheimhniú.

Molann Foras na Gaeilge d’iarratasóirí cómhaoiniú a lorg le haghaidh tionscadal, nuair is cuí, agus comhoibriú le heagraíochtaí eile leis an luach is fearr a fháil ó dheontas Fhoras na Gaeilge.

Cuirimid fáilte faoi leith roimh iarratais ó eagraíochtaí atá lonnaithe i gceantair aitheanta i straitéisí agus/nó i reachtaíocht Rialtais.

 

Cáipéisí:

 

Tabhair faoi deara go gcaithfidh gach iarratasóir an seicliosta um chumhdach cuí a chur isteach leisan iarratas, tá na seicliostaí ar fáil thíos;

Is gá cóip chrua shínithe a chur isteach chuig Foras na Gaeilge roimh an spriocdháta.

Share This Story, Choose Your Platform!