Tugtar cuireadh duit a bheith i láthair ag Cruinniú Iomlánach PPN Chontae na Gaillimhe

Labhair le gníomhaireachtaí & grúpaí eile pobail agus roinn do chuid smaointe.
Cas le d’Ionadaithe PPN a bhíonn ag obair ar do shon agus pléigh saincheisteanna a bhaineann le do phobal.
Faigh amach faoin PPN agus an méid a chuireann sé ar fáil do ghrúpaí pobail.

Dáta:        Dé Céadaoin an 28 Samhain 2018
Am:           6.30i.n.
Ionad:       Óstán Bhaile Cláir, Baile Cláir

Beidh eolas ar fáil maidir leis na nithe seo a leanas:

  • Sábháilteacht an Phobail
  • Scéimeanna Maoinithe Pobail
  • Obair Dheonach
  • Deiseanna Oiliúna
  • Faisnéis ó Líonraí Tuaithe
  • Seirbhísí do ghrúpaí pobail
  • Seirbhísí na Comhairle Contae
  • Árachas Pobail
  • Go leor eile

Tae / Caife & ceapairí ar fáil. Beidh fáilte roimh bhaill PPN agus daoine nach baill iad

Is éard é an Líonra Rannpháirtíochta Pobail (PPN) ná bailiúchán de níos mó ná 800 grúpa pobail agus deonach ó gach cearn de Chontae na Gaillimhe.  Is é ár bpríomhchuspóir ná a bheith ag gníomhú thar ceann na bpobal agus ionchur a chur ar fáil i mbeartais agus i bpleananna Chomhairle Chontae na Gaillimhe.  Roinnimid agus soláthraímid eolas atá ábhartha do ghrúpaí pobail & deonacha.

Do thuilleadh eolais, déan teagmháil le; Denise Feeney ar 087 9455722 nó [email protected]

Láithreán gréasáin; www.galwaycountyppn.ie         Facebook.com/GalwayCountyPPN      Twitter; GalwayCoPPN

Share This Story, Choose Your Platform!